A Heart In New YorkNew York, to that tall skyline I come flyin'
In from London to your door
New York, lookin' down on Central Park
Where they say you should not wander after dark

New York, like a scene from all those movies
But you're real enough to me, but there's a heart
A heart that lives in New York

A heart in New York, a rose on the street
I write my song to that city heartbeat
A heart in New York, a love in her eye
An open door and a friend for the night

New York, you got money on your mind
And my words won't make a dime's worth a difference
So here's to you New YorkCaptcha
Widget
Piosenkę Art Garfunkel A Heart In New York przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Heart In New York, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Heart In New York. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Art Garfunkel A Heart In New York w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.