Reincarnation


Do you believe in life after death
Is there heaven, is there hell
Or do we die as we take our last breath
Buried by the sound of the bell
I do believe in immortality, reincarnations of our souls
We travel through eternity, there is no beginning - no end

Reincarnation - there is no end - Reincarnation

We have a treasure, a written history
Wisdom and knowledge from the past
We've been enslaved, been set free
Stormed through the ages with a blast
In times of good, in times for bad
We've sought for comfort in belief
We must believe that what we've had
Is the key to the goals we achieve

Reincarnation - there is no end - Reincarnation

For you young , for you old
This I must make known
All the prophets have foretold
Reincarnation of our soulsCaptcha
Piosenkę Artch Reincarnation przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Reincarnation, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Reincarnation. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Artch Reincarnation w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.