Shoot To KillThrough the smoke, through the fire
Is the heat and the rain
The soldiers ran for cover Down the drain
Ambush on the left, Battle-roars on their right

The moon was bright in the dead of the night
Looking' down at their final fight
"Open fire! - Shoot to kill!"
At sunrise the fires died the bloodshed was over
Young Jim lay dead - shot in the head
His eyes looking nowhere
A small-town-hero, at 18 a zero
no turnin' back
Never had the will to shoot to kill
Dead on the first attack
"Open fire! - Shoot to kill!"

RULE 1: "Shoot first, then ask questions!
RULE 2: "The winner hails!
RULE 3: Remember, Total destruction!
RULE 4: "Dead men tell no tales!

You man of war! Well you live to see tomorrow!
Be wiser than your father was
Don't fall as a hero
DIE! If you want to but man you can count me out
'Cause I've been there before
It's a cold - bloody war
And I know what's it all about
"Open fire! - Shoot to kill!"
- Dead men tales no tales -

"Shoot to kill" - You're all gonna die!Captcha
Widget
Piosenkę Artch Shoot To Kill przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shoot To Kill, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shoot To Kill. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Artch Shoot To Kill w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.