When Angels CryI've lived beneath the rails
I've bled from the "cat-o-nine-tails"
I was born in the desert-sun
Raised on beating, dragged with the scum
Learned to survive on the run

Killed a man, I was just sixteen
The judge put these chains on me
"We sentence you to the Galley
Pay penance for your crime
He's guilty; Take him aside"l

They left me nothing, but my pride
I'll weep, when angels cry!
Who'll say a prayer for a wanted-man,
now that I am condemned

I won't weep
Still got my pride

I was just sixteen
when they killed the child in me
Thirteen years on the Galley
I've paid penance for my crime,
the pain is all inside

They left me nothing, but my pride
I'll weep when angels cry!
Can't chain my heart,
or my hopes for tomorrow
Can't tear me apart
I've learned how to survive
on the runCaptcha
Widget
Piosenkę Artch When Angels Cry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When Angels Cry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When Angels Cry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Artch When Angels Cry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.