Forever


You're the one who knows
How to make me glow
From my head to toe
And you're the one who showed me rainbows in the night
And I know
You're the one who sees
Deep inside of me
You make me know that it's alright
And know it's alright
And baby I
Always thought that I was just too young
To find forever love
So, tonight I'll make a wish
That I will never have to give you up
And you'll be mine

Forever my love (my love)
Forever my heart (my heart)
I wish upon a star (a star)
That you're forever (ooh)
Forever my heart (forever my heart)
Forever my love (tonight)
Tonight I wish upon a star
That you're forever in my heart

You're the one that sees
When I go to sleep
Can this really be
That from a single glance I want you to be mine
Oh, and I know
You're the one I need
You're so good for me
You're my ray of sunshine
Shining oh so bright
And baby I
And I thought I really could believe
I'd find forever love
So, tonight I'll make a wish
That I will never have to give you up
And you'll be mine

Forever my love (forever love)
Forever my heart (my heart)
Tonight I wish upon a star
That you're forever (yeah)
Forever my heart (each and every day)
Forever my love (say tonight)
Tonight I wish upon a star
That you're forever in my heart

Can it really be possible
Can this vision truely be
Have I really found the treasure
In you that it seems
So, tonight I'll make a wish
That forever you will be
The light right here inside my heart
Forever and a day
Please be mineCaptcha
Widget
Piosenkę Ashley Ballard Forever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Forever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Forever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ashley Ballard Forever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.