Depths Of Eternity


Weary with concealment from the living
Time to break the eternal rejection
To arise from an unhonoured exile
Purposefully leaving the infinite depths behind

The depths of oblivion
The depths of mystery
The depths of obscurity
The depths of eternity

Contaminating the world with death
Ending lives, the way dying was supposed to be
Deceased guided into engless obscurity
Depths of eternity, terminus of the living dead

Set out for an undead journey
Travelling through desolute domains
A sense of frugality dominates the atmosphere

[Chorus]

The depths of oblivion, better to forget
The depths of mystery, complete unawareness
The depths of obscurity, infinite darkness
The depths of eternity, no escape from death

[Chorus]Captcha
Piosenkę Asphyx Depths Of Eternity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Depths Of Eternity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Depths Of Eternity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Asphyx Depths Of Eternity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.