November


Came and right away
We're lost we're all alone and lost
It's easy to say
(So I noticed)
It's better to say that you don't believe
A few half lies
(If you survive)
The winter came with a bitter rain
And washed away the reason
I (yeah yeah)
Turn away from me again
I (yeah yeah)
Turn away from Heaven
The season's change
(And so they say)
It all remains the same anyway
It's easy to feel like it's no good
It's better to fall than to stand in
The Way
When one half truth is our whole lives
The morning came with a darkening shame
And blinded me with reasonCaptcha
Widget
Piosenkę Atomic Opera November przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke November, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki November. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Atomic Opera November w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.