Snake


Sweet scent coloured these,
the realm of sweet snakes that tortured me
If everlasting burdens should enter
such, as the everlasting torment of hell

Sweet rape, honour these:
The souls of sweet snakes that denoured me
If glorious destruction would embalm
such, as the moments carresed by enlightened ones

"Even the earth can't grant us a common grave"Captcha
Piosenkę Aura Noir Snake przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Snake, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Snake. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aura Noir Snake w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.