Air I Breathe


Hold me, in your arms
Like a new born child
I'm desperate, lord
For more of you

Touch me, with your love
Deep within my heart
I'm waiting, lord
For more of you

May your words of love
Wash over me
May your songs of grace
Cover me

More than the air I breathe today
I need you
More than the desert needs the rain
I need you
More than the air breathe today
I need you
More than to live another day
I need youCaptcha
Piosenkę Australia Hillsongs Air I Breathe przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Air I Breathe, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Air I Breathe. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Australia Hillsongs Air I Breathe w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.