You All I Need


Your all I need, everything I'd ever hoped for
I found in you, everything I'd ever need
Your all I am, Everything I ever hoped to be
I found it all in you

And all I see, everything I'd ever searched for
I've seen in you, everything I've dreamed
And your spirit leads me on, in the grace of Jesus Christ
This hope that fills my soul

More glory to your name, more power to your name
More majesty, and all Honor
More glory to your name,
Your kingdom comes to reign, In the glory of your name
In the power of your spirt, and all the above
More glory to your name

Your all I need, everything I'd ever hoped for
I found in you, everything I'd ever need
Your all I am, Everything I ever hoped to be
I found it all in you

And all I see, everything I'd ever searched for
I've seen in you, everything I've dreamed
And your spirit leads me on, in the grace of Jesus Christ
This hope that fills my soul

More glory to your name, more power to your name
More majesty, and all Honor
More glory to your name,
Your kingdom comes to reign, In the glory of your name
In the power of your spirt, and all the above
More glory to your name

More glory to your name, more power to your name
More majesty, and all Honor
More glory to your name,
Your kingdom comes to reign, In the glory of your name
In the power of your spirt, and all the above
More glory to your name

In the power of your spirt, the glory of God
More glory to your name
In the power of your spirt, the glory of God
More glory to your nameCaptcha
Piosenkę Australia Hillsongs You All I Need przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You All I Need, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You All I Need. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Australia Hillsongs You All I Need w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.