One Day


Last night I felt it
Burning through my mind
I just want to be your friend
And I want you to know

In the light of a new day
I left it all to you
In the light of confusion
I love you

Today I am stronger
In so many ways
I just want to be there
And I want you to see

In the light of a new day
Left it all to you
I'm just looking for a way out
And something else to do

I can feel it in my bones
That I need it
Don't you see it?
I am flying over the mountains
Do you feel it?

I won't be happy till you're out the door
You won't be happy till you get some more
You need me
You love me
I won't be happy till you're out the door
You won't be happy till you get some more
You need me
You love me, you love meCaptcha
Widget
Piosenkę B.A. One Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.A. One Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.