Mad Pilot


You are the one that feels like no-ones home
To be left alone is like the marrow from my bones
You are the one
You are the one
Can?t stand it
Feel like a motherfucker when the curly black hair on my sweater spells sam was here last winter
You are the one
You are the one
Serves me warm russian tea
Carves our love carves our love into a tree
You are the one
You are the one
Mad pilot fly
Into the mire
Mad angels fly
You are my skyCaptcha
Piosenkę Babes In Toyland Mad Pilot przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mad Pilot, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mad Pilot. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Babes In Toyland Mad Pilot w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.