El Club De Las Feas


Bienvenidas al club, al club, al club,
al club De las feas
las bonitas aqui, aqui, aqui
Prohibido pasar

Bienvenidas al club, al club, al club,
al club de las feas
las bonitas aca, aca, aca,
no pueden entrar

Mimoso:

Este club se reserva el derecho
A admision y a todas las guapas
les dan el avion
feas, feas unidas en la lucha
Bonitas que pocas feitas hay muchas

Conejo:

Si te dan un beso
y te sacan abailar
y hasta que te abren los huesos
not e debes preocupar
si alguien te hecha los perros
y llega el principe azul

Mimoso:

Deberas salir corriendo!
Y hasta te metes al club!
Bienvenidas al club, al club, al clu
al club de las feas,
las bonitas aqui, aqui, aqui
Prohibido pasar

Bienvenidas al club, al club, al club,
al club de las feas
las bonitas aca, aca, aca
no pueden entrar
Mamita!Captcha
Piosenkę Banda el Recodo El Club De Las Feas przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke El Club De Las Feas, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki El Club De Las Feas. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Banda el Recodo El Club De Las Feas w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.