All I Ask Of You


Lyrics by C Hart & R Stilgoe

No more talk of darkness
Forget these wide-eyed fears
I'm here
Nothing can harm you
My words will warm and calm you
Let me be your freedom
Let daylight dry your tears
I'm here
With you, beside you
To guard you and to guide you
Then say you love me every winter morning
Turn my head with talk of summertime
Say you need me with you now and always
Promise me that all you say is true
That's all I ask of you
Let me be your shelter
Let me be your light
You're safe
No one will find you
Your fears are far behind you
All we need is freedom
A world that's warm and bright
And you
Always beside me
To hold and to hide me
Say you'll share with me on love, one lifetime
Let me lead you from your solitude
Say you need me with you, here beside you
Anywhere you go, let me go too
That's all I ask of you
Say the word and I will follow you
Share each day with me, each night, each morning
Say you feel the way I do
That's all I ask of you
Anywhere you go, let me go too
Love me
That's all I ask of youCaptcha
Widget
Piosenkę Barbara Streisand All I Ask Of You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All I Ask Of You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All I Ask Of You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barbara Streisand All I Ask Of You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.