BEING ALIVE


Someone to hold you too close
Someone to hurt you too deep
Someone to sit in your chair
And ruin your sleep
And make you aware of being alive

Someone to need you too much
Someone to know you too well
Someone to pull you up short
And put you through hell
And give you support for being alive-being alive
Make me alive, make me confused
Mock me with praise, let me be used
Vary my days, but alone is alone, not alive!

Somebody hold me too close
Somebody force me to care
Somebody make me come through
I?ll always be there
As frightened as you of being alive,
Being alive, being alive!

Someone you have to let in
Someone whose feelings you spare
Someone who, like it or not
Will want you to share a little, a lot of being alive
Make me alive, make me confused
Mock me with praise, let me be used
Vary my days, but alone is alone, not alive!

Somebody crowd me with love
Somebody force me to care
Somebody make me come through
I?ll always be there
As frightened as you to help us survive,
Being alive, being alive, being alive, being aliveCaptcha
Widget
Piosenkę Barbara Streisand BEING ALIVE przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke BEING ALIVE, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki BEING ALIVE. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barbara Streisand BEING ALIVE w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.