CLOPIN CLOPANT


In france when one is walking sadly
They say he walks clopin clopant
His step is slow, his fault is badly
Perhaps the one he loves is gone
Clopin clopant I hear his footsteps
As in the night he passes by
And as I hear his endless footsteps
I get to thinking they?ll go out
I?ll go along clopin clopant
Whispering he?s gone, he is gone, he is gone
My childish heart cries like a baby
Without my love what will each day be ?
So I go on clopin clopant
Trudging alone clopin clopant
Love is a dance and one must learn it
I had my chance, why did I spurn it?
What can I do? why carry on?
Going alone clopin clopant, clopin clopant, clopin clopantCaptcha
Widget
Piosenkę Barbara Streisand CLOPIN CLOPANT przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke CLOPIN CLOPANT, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki CLOPIN CLOPANT. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barbara Streisand CLOPIN CLOPANT w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.