Deep In The Night


Deep in the night, I remember
There I am reaching for you
Longing to turn to you
That's all I want oh so much
Deep in the night I need you
To touch me
Deep in the night, I wait for daylight
Daytimes I always get through
But when the sun goes down
That's when I feel
I feel oh so alone
Deep in the night I need you
To hold me

Read a book and I think about you
Put it down and I think about you
I make some coffee and I think about you
Wash up the cup and I think about you
Wind the clock and I think about you
Turn on the light and I think about you
When I punch the pillow and I think about you

Deep in the night I feel lonely
Why didn't I try someone new?
It didn't work out I know
But I know but I know
Because I try I try
Deep in the night
I need you beside me
Deep deep in the nightCaptcha
Piosenkę Barbara Streisand Deep In The Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Deep In The Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Deep In The Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barbara Streisand Deep In The Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.