Tekst piosenki Barbara Streisand: Ding-dong! The Witch Is Dead

Ding-dong! The Witch Is Dead


Barbra
Once there was a wicked witch
In the lovely land of OZ
And a wickeder, wickeder,
Wickeder witch that never, ever was
She filled the folks in Munchkin Land
With terror and with dread
Till one fine day from Kansas
A house fell on her head
And the coroner pronounced her: DEAD
And through the town the joyous news went running
The joyous news that the wicked old witch
Was finally done in
Ding-Dong! The witch is dead!

Harold
Which old witch?

Barbra
The wicked witch
Ding-Dong! The wicked witch is dead!
Wake up you sleepy head

Harold
Rub your eyes

Barbra
Get out of that bed
Wake up! The wicked old witch is dead!

Both
She's gone where the goblins go
Below, below, below - yo-ho!
Let's open up and sing

Barbra
And ring those bells out

Harold
Sing the news out!

Barbra
Ding-Dong! The merry-o
Sing it high and sing it low
Let them know the wicked old witch is dead

Harold
Why everyone's glad
She took such a crownin'

Barbra
Bein' hit by a house
Is even worse than drownin'

Both
Let "?em know the wicked old witch is dead!!!Captcha
Piosenkę Barbara Streisand Ding-dong! The Witch Is Dead przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ding-dong! The Witch Is Dead, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ding-dong! The Witch Is Dead. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barbara Streisand Ding-dong! The Witch Is Dead w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.