Worms and Blood


I feel them crawling under my skin
I'm a home for the worms inside
I'm not starving I'm fat and warm
I can feed all the warms in the world
Just dig in my flesh it's yours
I'll show my friends with pride
They'll beat me up and say goodbye

I'm waiting for the summer baby
I'll be swallen up
In the heat I will explode and
Cover you with worms and blood

I feel them feast under my skin
Slowly I rot, slowly I cry
Spring is burning in my eyes
Suck me swallow me feed your filthy lies
Kill me rape me and when my time is through forget me
I'll die before my friends with pride
They'll spit on my corpse and say goodbyeCaptcha
Piosenkę Bay Laurel Worms and Blood przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Worms and Blood, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Worms and Blood. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bay Laurel Worms and Blood w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.