All Over Again


I've got a good mind to give up living, and go shopping instead
I say, I've got a good mind to give up living, and go shopping instead
To pick up me a tombstone, and be pronounced dead

When I read your letter this morning, that was in your place in bed
I read your letter this morning, that was in your place in bed
That's when I decided, that I would be better off dead

It read, there is no use you looking, or ever hoping to get me back
Oh, there's no use you looking, or ever hoping to get me back
Yes, because it's all over now, and you can bet on thatCaptcha
Piosenkę B.B. King All Over Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Over Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Over Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King All Over Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.