Electric Shake


Put my beat down through the floor,
Shoot that bugger out the door,
Electric shake it down and out,
And freakin' dance till we're no whores
Kick my beat down through the floor,
Shoot that bugger out the door
Electric shake it down and out
And freakin' dance no we're no whores

Oh 6-2-3 now don't judge we're spittin' our sleaze across the safety
No new ideas they're all the same here
And then shake your shit and open your ears
Oh 6-2-3 now don't judge me we're spittin' our sleaze across the safety
No new ideas they're all the same here
And then shake your shit and open your ears

Put my beat down through the floor,
Shoot that bugger out the door,
Electric shake it down and out,
And freakin' dance till we're no whores
Kick my beat down through the floor,
Shoot that bugger out the door
Electric shake it down and out
And freakin' dance no we're no whores

Oh 6-2-3 now don't judge we're spittin' our sleaze across the safety
No new ideas they're all the same here
And then shake your shit and open your ears
Oh 6-2-3 now don't judge me we're spittin' our sleaze across the safety
No new ideas they're all the same here
And then shake your shit and open your ears

Let you kick up and down, let you shake down and out
Let you kick up and down, and then shake us down and then shake us down

Oh 6-2-3 now don't judge me we're spittin' our sleaze across the safety
No new ideas they're all the same here
And then shake your shit and open your ears
Oh 6-2-3 now don't judge me we're spittin' our sleaze across the safety
No new ideas they're all the same here
And then shake your shit and open your earsCaptcha
Widget
Piosenkę Be Your Own Pet Electric Shake przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Electric Shake, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Electric Shake. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Be Your Own Pet Electric Shake w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.