Fill My Pill


Get out of my skin, get out of my skin
Get out of my skin, get out of my skin
Get out of my skin, get out of my skin

And now you're embarrassed get out of my skin
I try to fight you but you always win
It turns out the medication only makes you tough
You were so damn mean but I've had enough

And your bad's living out of my skin
I try to fight you but you always win
It turns out the medication only makes you tough
You were so damn mean but I've had enough

(get out of my skin, get out of my skin)

Get out of my skin, get out of my skin
Get out of my skin, get out of my skin
Get out of my skin, get out of my skin

And you're so embarrassed get out of my skin
I try to fight you but you always win
It turns out the medication only makes you tough
You were so damn mean but I've had enough

And your bad's living out of my skin
I try to fight you but you always win
It turns out the medication only makes you tough
You were so damn mean but I've had enough

And you're so embarrassed get out of my skin
I try to fight you but you always win
It turns out the medication only makes you tough
You were so damn mean but I've had enough

And your bad's living out of my skin
I try to fight you but you always win
It turns out the medication only makes you tough
You were so damn mean but I've had enoughCaptcha
Piosenkę Be Your Own Pet Fill My Pill przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fill My Pill, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fill My Pill. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Be Your Own Pet Fill My Pill w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.