Fire Department


Stand down, beat it in, eyes closed tight
It was cold last year when you blocked me out
Our ships went down on that night
These hearts were drowning but you bought me out

This time I'm held up by a safety pin
Safety pin oh a safety pin
Stuck and sewn up like a mannequin
A mannequin, mannequin, mannequin
You can call the god damn fire department
That's the last time I'll ever let you in
You can call the god damn fire department
That's the last time I'll ever let you in

Carve out, belt up, I can see
You see me drowning but you block me out
Our ships were sunk on that night
These hearts were drowning but you bought me out

This time I'm held up by a safety pin
Safety pin oh a safety pin
Stuck and sewn up like a mannequin
A mannequin, mannequin, mannequin
Just don't, just don't even use you lungs
Cause that's the last time I'll ever let you in
Just don't, just don't even use you damn lungs
Cause that's the last time I'll ever let you in

Bloodshot eyes and I look up
You take the water from my lungs to fill your cup
This is no longer fair
This is no longer fair
This is no longer fair
This is no longer fair!

This time I'm held up by a safety pin
Safety pin oh a safety pin
Stuck and sewn up like a mannequin
A mannequin, mannequin, mannequin
You can call the god damn fire department
That's the last time I'll ever let you in
You can call the god damn fire department
That's the last time I'll ever let you in

This time I'm held up by a safety pin
Safety pin oh a safety pin
Stuck and sewn up like a mannequin
A mannequin, mannequin, mannequin
Just don't, just don't even use you lungs
Cause that's that last time I'll ever let you in
Just don't, just don't even use you damn lungs
Cause that's that last time I'll ever let you inCaptcha
Widget
Piosenkę Be Your Own Pet Fire Department przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fire Department, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fire Department. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Be Your Own Pet Fire Department w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.