Fuuuuun


So how's your dude zone dude?
Oh why don't you go home?
They want it here, they want it right here
They want some beer at their dude zone

So how's your dude zone dude?
Oh why don't you go home?
Dude zone going through my brain
It's in the freezer and I'm going insane

And they're all like, "wheres the party at?"
And then they're like "at the dudezone"
And I'm like, "fuck the dudezone
C'mon guys, lets go!"

We wanna be friends with you
Everyone wants to have a good time
We can do this if we work together
We can have a very good time togetherCaptcha
Widget
Piosenkę Be Your Own Pet Fuuuuun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fuuuuun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fuuuuun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Be Your Own Pet Fuuuuun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.