Excited


i'd sell myself to get excited
there ain't no car i can't get started
and if you want to be a part of it
you can share my dream and get lost
there ain't no way to stay smart boy
if you crack up who's gonna care boy
what friends are for now
who can tell so live it up
before you drop boy so whatCaptcha
Piosenkę Beatsteaks Excited przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Excited, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Excited. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Beatsteaks Excited w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.