A Woman In Love


Life is a moment in space,
When the dream is gone,
It's a lonlier place
I kiss the morning goodbye,
But down inside
You know we never know why
The road is narrow and long,
When eyes meet eyes,
And the feeling is strong

I turn away from the wall,
I strumble and fall,
But I give you it all

Chorus

I am a woman in love,
And I'd do anything
To get you into my world,
And hold you with in
It's a right I defend,
Over and over again
What do I do?

With you eternally mine,
In love is
No measure of time
We planned it all at the start,
That you and I
Live in each other's heart
We may be oceans away,
You feel my love,
I hear what you say

The truth is ever a lie,
I strumble and fall,
But I give you it all

Chorus

I am a woman in love,
And I'm talkin' to you
I know how you feel
what a woman can do
It's a right I defend,
Over and over againCaptcha
Piosenkę Bee Gees A Woman In Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Woman In Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Woman In Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bee Gees A Woman In Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.