De-Revelation


Look at this spiteful world today
And realize what´s happening
Defamatory preachers twisting the truth
And only lies will remain

What is wrong? Why can´t we see?
We´re all bleeding red
What is wrong? Why can´t we see?
We will all be dead

They speak in the name of thousand gods
Lies keep them alive
There is no truth in their words
Only hate and disguise
Religious arrogance
Works against every coexistence
Religious controversy
We are one, why can´t we see

There is no life that doesn't end
There is no man who doesn't breathe

The blind men condemn
Everything they can´t see
Without doubt, without shame
They invent their enemies
Divided cultures
Hostile religions
Separated and solitary
It´s surely not the way we wanna be

What is wrong? Why can´t we see?
We´re all bleeding red
What is wrong? Why can´t we see?
We will all be dead
Different symbols, different gods
The same flesh, the same bloodCaptcha
Piosenkę Behind The Scenery De-Revelation przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke De-Revelation, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki De-Revelation. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Behind The Scenery De-Revelation w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.