Unicorn


There is a chapel in the woods
Where from the farthest-seeing senses rule
There is a scroll inside a casket
Clear blue eyes have worn this outfit
Yes I knew it was no moonshine, it is real
I feel much better
Now I know this spiral shaft
Can possess the brightness of the light
Oh, I sayeth, thou art mine true companion
And I wish
Thou wilt enter my kingdom
Oh, mesmerising unicorn
When if danger it will glow
A glimmer can foresee all threats to come
Gone are disbeliefs and doubts
It would be nice, so nice
Oh, I sayeth, thou art mine true companion
And I hope, thou wilt enter my kingdom
Oh yes, I wish, I really wishCaptcha
Piosenkę Bel Canto Unicorn przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Unicorn, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Unicorn. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bel Canto Unicorn w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.