Awake


I am the end, I am the past again,
I watched a dead world falling down
I walk a path defined by death and fire
To watch this planet burn; I wake to find life and death are one
The dreams of man are realized
I am the seed, I am all evil born into a world of liesdie
I am the reason for your death and I am the one to cast you aside
For I am the future and the past, now, Another season lost to time
I'll watch this planet burnCaptcha
Widget
Piosenkę Bella Morte Awake przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Awake, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Awake. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bella Morte Awake w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.