Barrytown


I'm not one to look behind I know that times must change
But over there in barrytown they do things very strange
Though you're not my enemy,
I'd like things like they used to be
And though you'd like some company,
I'm standing by myself
Go play with someone else

I can see by what you carry that you come from barrytown

Don't believe I'm taken in by stories I have heard
I just read the daily news and swear by every word
And don't think that I'm out of line
For speaking out for what is mine
I'd like to see you do just fine
But look at what you wear
And the way you cut your hair

I can tell by what you carry that you come from barrytown

In the beginning we recall that the word was hurled
Barrytown people got to be from another world

Leave me or I'll be just like the others you will meet
They won't act as kindly if they see you on the street
And don't you scream or make a shout,
There's nothing you can do about it
It was there when you came out
It's a special lack of grace
I can see it in your face

I can see by what you carry that you come from barrytownCaptcha
Piosenkę Ben Folds Barrytown przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Barrytown, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Barrytown. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ben Folds Barrytown w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.