Emotional Decay


I know your kind
I've seen that smile
I won't let you come back

But you know
Just how to make my world fall back
Just how to make my world turn black

I cannot breath
My mind is blank
You're laughing when I cry

Why did you bring
My happiness so deep inside
My happiness there just to die

Just how to make my world fall back
Just how to make my world turn black
On sunless days we're side by side

Sunless days
Sunless days
My emotional decay

You're hiding now
I'll cut you out
My sky will gather clouds

Where can I go
I try to hide but can not find
I try to leave all things behind

My happiness so deep inside
My happiness there just to die
'cause on sunless days we're side by side

Sunless days
Sunless days
My emotional decay

I try to hide but can not find
I try to leave all things behind
'cause on sunless days we're side by side

Sunless days
Sunless days
My emotional decayCaptcha
Piosenkę Beseech Emotional Decay przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Emotional Decay, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Emotional Decay. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Beseech Emotional Decay w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.