A Dream Is A Wish Your Heart Makes"When I was a little girl my father used to say,
"If trouble ever troubles you, just dream your cares away"

A dream is a wish your heart makes
when you're fast asleep
In dreams you will lose your heartache,
whatever you wish for you keep

Have faith in your dreams and someday, someday,
your rainbow will come smiling through
No matter how your heart is grieving,
if you keep on believing
the dream that you wish will come true

Oh, no matter how your heart is grieving,
if you keep on believing
the dream that you wish will come trueCaptcha
Piosenkę Bette Midler A Dream Is A Wish Your Heart Makes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Dream Is A Wish Your Heart Makes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Dream Is A Wish Your Heart Makes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler A Dream Is A Wish Your Heart Makes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.