Billy-a-Dick


Every night while I'm undressin',
sayin' my prayers and lightly confessin',
I can hear hot licks
from a set of drums upstairs

Well, it couldn't be Johnny 'cause he isn't there;
Johnny's overseas We no not where
But, believe it or not, every night on the dot
I can hear a tenor drum say:

Billy-a-dick, Billy-a-dick, tick, tack
When's that character comin' back?
When's that kid in the GI lid
gonna choo-choo down the track?

Poor ol' me, I'm beat as can be,
and my rim has even started to rust
Look at these sticks tryin' to take out the licks,
they're covered with an inch of dust, beep-a-dust

Billy-a-dick, Billy-a-dick, tick, tack
When's that character comin' back?
When's that boy with the jumpin' joy
gonna launch that last attack?

If he'll roll, roll, roll like a drumstick;
Chewin', chewin', chewin' on a gumstick
Jack, we'll soon have a Japenese derby
and beat it like a cymbal on a music rack

Billy-a-dick, Billy-a-dick, tick, tack
When's that character comin' back?
When's that boy with the jumpin' joy
gonna launch that last attack?

If he'll roll, roll, roll like a drumstick;
Chewin', chewin', chewin' on a gumstick
Jack, we'll soon have a Japenese derby
and beat it like a cymbal on a music rack

Billy-a-dick, Billy-a-dick, tick, tack
Billy-a-dick, Billy-a-dick, tick, tack
Billy-a-dick, Billy-a-dick, tick, tack
When's that character comin' back, Mom?Captcha
Piosenkę Bette Midler Billy-a-Dick przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Billy-a-Dick, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Billy-a-Dick. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler Billy-a-Dick w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.