Blueberry PieBlueberry Pie, he walks on by
and I don't know what to do
with that Blueberry Pie,
but I'm gonna try
Oh, Blueberry Pie, sad and shy,
won't you come out of your shell?
Life is swell, so are you!
Please don't be so very blue
Come on blue! There is a party in your head
Be my friend and we will laugh 'til we turn red
Want to know why I picked you from the bunch?
You looked so sweet -- let's say I had a hunch
that you'd be silly, I'd be silly;
We'd be a pair!
Life is peachy, let's go bananas,
no one will care!
Blueberry Pie, let's have fun,
'cause when all is said and done
I love you, yes I do,
'cause, Blueberry, you're true blue
Oh, Blueberry, you're so very berry blue
Oh, so very berry blue
I love a Blueberry I hug a Blueberry
Oh, yes I do You know I do
Irresistable you! Irrepresable you!
I love a Blueberry I hug a Blueberry I love a Blueberry
Don't you know it? I, I mean to show it
You know I mean to show it
Berry blue, berry, berry blue
Blueberry Pie, he's from the upper-crust;
Rolling in dough, he's half-baked and bound to bust!
So don't be flaky,
come on, now, take me to your bakery
We'll be jamming, ovens slamming,
the whole world will see
Blueberry Me! Without you
there would be no berry pie
Tell me why you can't see
you are necessary
Blueberry Pie, let's have fun,
'cause when all is said and done
I love you, yes I do,
'cause, Blueberry, you're true blue!
Oh, Blueberry, you're so very berry blue!
Oh, so very berry blue
I love a Blueberry I hug a Blueberry I love a Blueberry
Oh, love a Blueberry He's so necessary, to people!
I love a Blueberry I hug a Blueberry I love a Blueberry
Oh, he's so necessary He's so necessary
Blueberry Pie!Captcha
Widget
Piosenkę Bette Midler Blueberry Pie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blueberry Pie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blueberry Pie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler Blueberry Pie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.