Chapel Of LoveWoah! Spring is here and the sky is so very blue
Wo-o-o-oah, birds all sing as if they knew,
today's the day we'll say, "I do,"
and we'll never be lonely anymore

Because we're goin' to the chapel
and we're gonna get married,
goin' to the chapel
and we're gonna get married,
gee, I really love you
and we're gonna get married,
goin' to the chapel of love

Bells will ring and the sun is gonna shine
Yeah, yeah, yeah, I'm gonna be his, he's gonna be mine
We're gonna love until the end of time,
and we'll never be lonely anymore

Because we're goin' to the chapel
and we're gonna get married,
goin' to the chapel
and we're gonna get married,
gee, I really love you
and we're gonna get married,
goin' to the chapel of love
One more time around, oh

Goin' to the chapel and we're, oh, gonna get married,
goin', goin' to the chapel, baby; we're gonna get married, married,
oh, gee, I really love you, c'mon baby,
we're gonna get married, married,
goin' to the chapel of love
Oooh, a one more time,
we're goin' to the chapel of love
C'mon, c'mon and let me hear it,
goin' to the chapel of love, love, love

shooby doo-whop, wa da
[Bette:] "That is the pits ending to a really terrific song!"
[Man:] "That is the worst ending I've ever heard!"Captcha
Widget
Piosenkę Bette Midler Chapel Of Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Chapel Of Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Chapel Of Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bette Midler Chapel Of Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.