Once Again


"Welcome home" It's been so long
I thought I'd never see this place again
I've been gone for far too long
But still you recognize my face and then
I search for pictures and memories in my mind
Times are changing and I'm feeling left behind
ONCE AGAIN-I'm back where I belong

For several years and a thousand tears
I hid behind my fear
And I'm not ready yet, but I'll never forget
The love you gave me here
And still I search for pictures and memories of the past
But I need your help, yes I need your help
Because times are changing fast

ONCE AGAIN-I'm back where I belong

And still I search for pictures and memories of the past
But I need your help, yes I need your help
Because times are changing fast

ONCE AGAIN-I'm back where I belongCaptcha
Piosenkę Better Than A Thousand Once Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Once Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Once Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Better Than A Thousand Once Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.