Tekst piosenki Better Than A Thousand: We Spoke Our Minds

We Spoke Our Minds


I knew to keep quiet was the crime of the time
And if I did try it - It would be the death of my mind
They said to be loved you must tow the party line
But I can't pretend so I left it behind

So we spoke our mind
And I'll never find that I'm a lesser man for speaking my mind

Popularity traded but at least I would speak
and my critics still wait for me to trip on the street
When this world rains disaster why take a back seat
We must move forward, let the meek remain weak

So we spoke our mind
And I'll never find that I'm a lesser man for speaking my mindCaptcha
Piosenkę Better Than A Thousand We Spoke Our Minds przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Spoke Our Minds, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Spoke Our Minds. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Better Than A Thousand We Spoke Our Minds w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.