Till the End of the Day


baby I feel good
from the moment I arise
feel good from morning
till the end of the day

you and me, we live a life
from when we get up
till we go through the night

you and me, we're free, yeah
we do as we please, yeah
from morning till the end of the day
till the end of the day

yeah, I get up, I see the sun
and I feel good, yeah,
'cause my life has begun

you and me, we're free, yeah
we do as we please, yeah
from morning till the end of the day
till the end of the day
till the end of the day

you and me, we're free, yeah
we do as we please, yeah
from morning till the end of the day
till the end of the day
till the end of the day
till the end of the day
till the end of the dayCaptcha
Widget
Piosenkę Big Star Till the End of the Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Till the End of the Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Till the End of the Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Big Star Till the End of the Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.