I Still Believe In Love


I've been walked on looked through laughed at lied to
I've been stripped of all my feelin's and what little pride I've got
But I still believe in love believe it or not
I've been pushed aside unsatisfied I've tried and I've cried
I've given and I've taken and I've hurt an awful lot
But I still believe in love believe it or not
I still believe that somewhere there's a woman I can gently put my arms around
And kiss her lips and thrill her
When I tell her she's the greatest thing I've ever found
I still believe that I can offer some girl something she has never known before
But she's been searching for
I've been walked on looked through laughed at lied to
I've given and I've taken and I've hurt an awful lot
But I still believe in love believe it or not
[ steel ]
I've been walked on
I still believe in love believe it or not I still believe in love believe it or notCaptcha
Piosenkę Bill Anderson I Still Believe In Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Still Believe In Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Still Believe In Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bill Anderson I Still Believe In Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.