Silver Bells


City sidewalks busy sidewalks dressed in holiday style
In the air there's a feeling of Christmas
Children laughing people passing meeting smile after smile
And on every street corner you hear
Silver bells silver bells it's Christmas time in the city
Ring a ling hear them ring soon it will be Christmas Day

Strings of street lights even stop lights blink a bright red and green
As the shoppers rush home with their treasures
Hear the snow crush see the kids bunch this is Santa's big scene
And above all this bustle you hear
Silver bells silver bells
Soon it will be Christmas DayCaptcha
Piosenkę Bill Anderson Silver Bells przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Silver Bells, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Silver Bells. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bill Anderson Silver Bells w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.