Wherm I Gonna Live


Where'm I gonna live when I get home
My ol' lady's throwed out everything I own
She meant what she said
When she wished I was dead
So, where'm I gonna live when I get home

I knew our road was gett'n' kinda rocky
She said I was gett'n' way too cocky
She waited till I was gone
She packed from dusk till dawn
So where'm I gonna live when I get home

Where'm I gonna live when I get home
My ol' lady's throwed out everything I own
She meant what she said
When she wished I was dead
So, where'm I gonna live when I get home

She decided she would keep my cat
My transportation, I wouldn't be a-needin' that
She kept my TV
The bills she gave to me
So where'm I gonna live when I get home

Where'm I gonna live when I get home
My ol' lady's throwed out everything I own
She meant what she said
When she wished I was dead
So, where'm I gonna live when I get home
A-where'm I gonna live when I get home
A-where'm I gonna live
A-where'm I gonna live
Where'm I gonna live when I get homeCaptcha
Piosenkę Billy Ray Cyrus Wherm I Gonna Live przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wherm I Gonna Live, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wherm I Gonna Live. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Ray Cyrus Wherm I Gonna Live w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.