As The End Of The World


From the night sky she comes I tell one lie and she runs
I follow her down to the lake she takes me back to where I was
Feed the fire fire the flame the darkness sets in and the rain
As we crawl beneath the ledge and forget why we came

And if we meet here again I will suffer your pain
I won?t let you escape your reflection in the rain
And if we starve as the world spins in circles and burns
I will love you today as the end of the world

But the darkness becomes beneath us
And the moon rays light the way
As the music becomes softer
There?s a light in the house that says

From the night sky she comes I tell one lie and she runs
I follow her down to the lake she takes me back to where I was
Feed the fire, fire the flame the darkness sets in and the rain
As we crawl beneath the ledge and forget why we came

I will beg I will kneel I will borrow I will steal
Just to have you again just to have you right here
And if we starve as the world spins in circles and burns
I will love you today as the end of the worldCaptcha
Piosenkę Binocular As The End Of The World przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke As The End Of The World, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki As The End Of The World. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Binocular As The End Of The World w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.