Leaving Song


Hand me my five and dime,
pass me my shirt hung on the line
I'll polish up my boots
and then take the first plane stateside I can find
It's a handicap to try to see this far,
when this place seems so cramped and small
In the streets they whisper legends
and it seems that I'm riding for a fall
I'm leaving,
I'm leaving
All of my sense is shot,
the streets are like a premonition of a crime
I wrote without you,
then I took the first plane stateside I could find
If they could they would've stopped me,
they'd say I'm gaping at a dream
I'm leaving,
I'm leaving
So I polish up my brand new car,
then take my tunes from door to door
I try not to see their faces
as I'm dealing out my aces,
the horizon seems so far away
From a penthouse for a king and queen
I expected more of the stuff of dreams
If they can they like to get their man
and cut him right down to his knees
And I'm reeling,
once again I'm leaving
I'm leaving
and once again I'm leaving
And I'm leaving,
once again I'm leavingCaptcha
Piosenkę Black Leaving Song przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Leaving Song, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Leaving Song. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Black Leaving Song w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.