10000,000000,00000000


Wishes in the world is what everyone wishes for
(except for blue ketchup, yuk)
And the imagine if we got just that
(hmmmmm)
Would we waste it? (yeah!!)
Would we taste it? (erm, It depends!!)
Would I be racist? (I don't know!!)
We'd be happy thats for sure (hell yeah)

Chorus
What if we had 10000,000000,00000000 pounds?
Would we be up or would we be down?
Would we happy? for a while we would
And we will lose it like we never understood

What if we saw spiderman 2 before it got to the theatre
And then we saw she saw it? we hate her
She was lying on my dinnerplate? we ate her
And she wore disgusting clothes? state of her
(well if I had the money I'd buy some lager, oh mmmmmm)
Lets dispose of this horrendous alligater

chorus

Do we have 10000,000000,00000000 pounds?
(Um, No I suppose we don't)
Would we like it
(no I'd HATE to have loads of money and be rich, dufus!)
And if we caught the bitch smoking up some heroin
We'd get ridda the shit and tie her up til dawn
(don't be so harsh)

ChorusCaptcha
Piosenkę Blacker 10000,000000,00000000 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 10000,000000,00000000, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 10000,000000,00000000. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blacker 10000,000000,00000000 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.