I Hate Your Mother


I hate your mother she's such a f***ing bitch
I'd love to kick her, see her suffer, little prick
I hate her i hate her Don't you hate her too?
Oh, and by the way I hate your daddy's guts too

You're all just a big shower of assholes
You're dopes, you're weird you're ugly benders
I hate you all I hate you all I wish that you would die
Die motherf***ers just die

I hate you all you wretched motherf***ers
Would you please leave the earth
I wanna kill your mom I wanna kill your mom
I wanna kill you all so bad

I hate you I hate you I hate you all
I wish you would just die
You can go to hell and learn the meaning of life
Whilst I just smoke and fly

I hate you bitches I hate you all
You're all such big f***ing idiots
You should be ashamed of yourselves
You f***ed up dickhead faggotsCaptcha
Piosenkę Blacker I Hate Your Mother przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Hate Your Mother, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Hate Your Mother. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blacker I Hate Your Mother w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.