Is My Hair Ok?


I got a date tonight
My date looks cool, so shall I
I did the most I could do to make myself cool
Except one major problem
I need a freaking haircut
I sprint into town all the places' closed
Don't know what i'll do
I can't do it myself
'Cos I'll make a holy mess
The dance is starting, What can I do
She's probably waiting, F**k it she's waiting
I'll have to wear a hat
Wait says me I've got an idea
So I sprint to my mom
Yo mom can you cut my hair and make it look cool
I can says she, why, gotta a date in school?
Aw look my little guy is growing up
Since the time I held you're hair whilst you was throwing up
Ok, got the scissors now get in place
And mind no hairs go down your back or on your face
Yo mama, Have to say, Is my hair ok?
Yes dear sweetie it's fine
So I sprint back home and I look into the mirror
And did I get a shock and a half
My hair was a mess, my hair was a state
I look like a f***ing giraffe
I look like a f***ing giraffe
I look like a f***ing giraffeCaptcha
Piosenkę Blacker Is My Hair Ok? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Is My Hair Ok?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Is My Hair Ok?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blacker Is My Hair Ok? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.