We're Goin' Down


Feelin' low down and I'm drug out
I'm feelin' hungry again
I need a taste of your sweet lovin'
I don't think it's a sin
I don't need a lot of lovin'
I don't need a lot of time
I don't need much to speak of
Let me love you, won't you be mine
It's getting harder by the minute
I been away too long
It's after hours, you've got the power
To keep me comin' on strong
I don't need a lot of lovin'
I don't need a lot of time
I don't need much to speak of
Let me love you, won't you be mine
We're going down
We're going down, to dine at the Y
We're going down, we're going down
Yeah, did you like it?, you didn't fight it
I know it wasn't a sin
You got the power, it's after hours
I think I'm hungry again
I don't need a lot of lovin'
I don't need a lot of time
I don't need much to speak of
Let me love you, won't you be mine
We're going down
We're going down, to dine at the Y
We're going down, we're going down
We're going down
We're going down, to dine at the Y
We're going down, we're going down
We're going down, we're going down
We're going down, we're going downCaptcha
Piosenkę Blackfoot We're Goin' Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We're Goin' Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We're Goin' Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blackfoot We're Goin' Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.