Constant Struggle


Verse 1: As I live from day to day
I wonder why I act this way

Pre-Chorus: I have you inside my heart,
But times I feel so far apart

Chorus: You gave your life so I could live,
with only your life to live
You must see what I cant see,
Why would you die for me

Verse 2: I'm so ashamed of my sin
Without you, where would I've been

Pre-Chorus: I should have been the one who died for you
It should have been my wrists the nails went through

Chorus:Captcha
Widget
Piosenkę Blank Logic Constant Struggle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Constant Struggle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Constant Struggle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blank Logic Constant Struggle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.