Losing Sleep


verse 1: A broken heart torn in two is all I have to remember you
I hope your happy with what you've done, now I feel so alone
and I dont know if I can, get over you and those things you said
It's hard for me to look in the mirror and it's hard to get out of bed

Pre-Chorus: I dont want sympathy,
I just want you here with me

Chorus: It rains all night, since you said goodbye
My heart is full of sadness
And it's hard to sleep, cause your in my dreams
I pray you'll come back to me

Verse 2: I found the letters that you wrote back when we were in high school
And the pictures from the weekend we spent in Santa Cruz
And I dont know what possed you to make you wanna run away
Everything was going perfect until that stupid day

Pre-Chorus: 1x

Chorus: 1x

Bridge: I miss you, so bad
And I want you so bad

Chorus: 2XCaptcha
Piosenkę Blank Logic Losing Sleep przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Losing Sleep, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Losing Sleep. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blank Logic Losing Sleep w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.