StuckVerse 1: Another night stuck at home, all alone
Please help me out, I want to roam

Pre-Chorus: 'Cause living life through a window,
aint no life at all
trapped in tiny room thats way to small
it's way to small

Verse 2: I think about you from 9 to 3
That's when there's nothing on TV

Pre-Chorus: 1X

Chorus: I need someone,who cares
yeah they'll be there,yeah they'll be there
to help me out,without a doubt
yeah they'll be there,yeah they'll be there

Verse 3: I used to be an ok guy,
now im a home fly
So much to tell,
my room's my cell

Pre-Chorus: 1X
Chorus:1X

Bridge: 'Cause it's so lame,
when no one knows your name
and it's so sad that my life,
is so bad

Chorus: 1XCaptcha
Widget
Piosenkę Blank Logic Stuck przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stuck, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stuck. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blank Logic Stuck w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.